Image - White Dakini Thangka

with Mantra .2.5"x4"